Postoj na živi ulici

Tudi letos smo se udeležili tržnice nevladnih organizacij in predstavili dejavnost društva.

Kako pomembno je pravo sedlo in prava namestitev?

Člani KK Postojna smo prisluhnili predstavitvi pravilne uporabe in rabe sedla s strani g. Vodnika, strokovnjaka s tega področja. Člani KK Postojna smo preverili tudi svoja sedla, imeli vprašanja in se naučili nekaj novega. 

Obisk "Ribic"

Šola športa za vse življenje "Ribice" je dne 31.05.2021 v sklopu svojega
program obiskala Konjeniški klub Postojna v Prestranku.

Raziskave so pokazale, da se otroci zelo pozno opredelijo za točno
določen šport. Po nekaterih podatkih, to storijo med 12. in 14. letom
starosti. Starši so pogosto v dilemi, kam vpisati otroka. S »Šolo športa
za vse življenje« želimo razrešiti to dilemo.

V klubu se zavedamo, da je gibanje otrokova primarna potreba in vpliva
na njegov celostni razvoj. Gibalne dejavnosti pomagajo otroku pri
oblikovanju lastne identitete in samospoštovanja. Z reševanjem zadanih
gibalnih nalog bodo razvijali svojo domišljijo, ustvarjalnost in
iznajdljivost. Otrokom ponujamo pester nabor gibalnih dejavnosti. Otroka
želimo popeljati čez paleto različnih športov, ga voditi in usmerjati
ter mu ponuditi možnost izbire.

Pridružila se nam je tudi maja iz Zavoda Olsen.

Otroci so uživali v čudovitem dnevu.

Obisk otrok iz Dnevnega centra za otroke in mladostnike Postojna

Obiskali so nas tudi otroci iz Dnevnega centra za otroke in mladostnike Postojna. Družili smo se, jahali ter utvarjali s kredo.

 

 

Obisk udeležencev natečaja 2021

Obiskali so nas udeleženci natečaja 2021, ki so prispevali res lepe risbe za našo slikanico.

Aktivnosti operacije so sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).