NA KONJU V NOVO ŠOLSKO LETO 2020-DAN ODPRTIH VRAT KONJENIŠKEGA KLUBA POSTOJNA

Konjeniški klub Postojna se je pridružil pobudi Konjeniške zveze Slovenije pri vse slovenski akciji »Na konju v novo šolsko leto 2020«. Cilj tega projekta je, da bi na isti dan čim več klubov v Sloveniji odprlo svoja vrata širši javnosti, vsak klub pa bi na svoji lokaciji pripravil program, ki ga lahko izvede glede na svoje specifike s ciljem popularizacije konjeništva in pridobivanja novih članov v svoje klube.

Dan odprtih KK Postojna je potekal 12.9.2020, med 10 in 16 uro v prostorih KK Postojna, Na Gradu 10 (ob cesti Prestranek-Orehek). KK Postojna je nepridobitno društvo, temelji na prostovoljnem delu članov in simpatizerjev ter se osredotoča na delo z otroci in mladimi. Tokrat so se nam pridružili pri podpori dogodku tudi kolegice in kolegi iz Kulturno športnega društva Koče in Športno kulturnega društva Orehek.

Kljub situaciji, se je odzvalo lepo število otrok, poskrbeli smo za vse ukrepe za preprečitev širjenja virusa, na roko nam pa je šel tudi lep in vroč dan. Otroci so spoznali naše konje, potekala je delavnica o čiščenju hleva, prehrani konj in njihovem naravnem življenju. Otroci so spoznali opremo in pripomočke v konjeniškem športu, za njih je bil organiziran nagradni kviz, najboljši so prejeli majčko Konjeniškega kluba Postojna, vsi udeleženci pa manjši spominek. Vrhunec dneva je bil prikaz western jahanja, Matej Rudolf in posestva Rudolf se je odzval našemu vabilu in predstavil svoje veščine, kasneje pa še prikazal met lasa, v tej aktivnosti so se preizkusili tudi otroci in šlo jim je zelo dobro. Sledil je prikaz angleškega jahanja, Rebecca Kos je jahala na kobili Afroditi, Teuta Spači pa je ves čas otrokom razlagala elemente in dejstva, vključno z razlikami v obeh stilih. Andraž Česnik je prikazal lonžiranje s svojo kobilo Piko in sledil je vrhunec dneva, jahanje otrok na naših, res pridnih in mirnih konjičkih.

Utrinki s tržnice, Po-stoj na živi ulici 2020

Kljub ukrepom NIJZ, smo se udeležili tržnice, predstavili društvo in mnoge navdušili nad našo dejavnostjo.

Konjeniki za reke-konjeniška konferenca

Udeležili smo se konjeniške konference v Naklem in prisluhnili zelo zanimivim predavanjem. Konferenca je potekala dva dni, zajela je različna področja. Kotizacija se je namenila v dobrodelne namene in sicer za ohranitev naših rek (Balkan river defence).

Pivška konjenica 2020

Tudi letos, kljub vsemu, smo izvedli uspešno in dobro obiskano Pivko konjenico. Udeležilo se jo je veliko konjenikov, vreme je bilo odlično, enako je bilo odlično tudi druženje. Več utrinkov najdete v naši galeriji.

Izobraževanje s področja požarne varnosti, pravilnega reagiranja pri požaru, reševanje ljudi in živali-dogodek Konjeniškega kluba Postojna v sodelovanju s PGD Slavina

Konjeniški klub Postojna je v sodelovanju s PGD Slavina v petek 3.7.2020, organiziral krajše izobraževanje za člane društva s področja požarne varnosti, reševanja ljudi in živali ter praktičen prikaz evakuacijske vaje in gašenja za širšo javnost.

 

Poveljnik PGD Slavina je prestavil glavne elemente pravilnega reagiranja v primeru pojava požara. Scenarij vaje je vključeval goreči hlev z dimom, pravilen umik navzočih na zbirno mesto, klicanje na številko 112 in navedbo vseh relevantnih podatkov za čim hitrejšo intervencijo. Ob prihodu gasilcev na prizorišče, je bilo potrebno na njihova vprašanja odgovarjati mirno, z namenom, da so opremljeni z informacijami ki jim omogočajo uspešno posredovanje. Iz gorečega hleva so rešili dve poškodovanki, nato živali, pogasili ogenj ter rešili situacijo brez večje škode.

 

Hlev s senom je namreč precej nevaren v primeru požara, zato je potrebno poznati pravila, obvladovati paniko in strah, za preprečitev neljubih dogodkov pa se vesti predvsem odgovorno. Dogodek se je zaključil z druženjem in domačo glasbo, za katero so poskrbeli člani društva. Kljub vsemu, je bilo poskrbljeno tudi za varnost in preprečevanje okužbe s Covid 19, ki nas še vedno omejuje in ogroža.