Pomen spanja za počitek konja

Dobro počutje konj je odvisno tudi od udobja pri počitku. ki pa je neposredno odvisno od nastilja in velikosti boksa. Konji spijo stoje ali leže, vendar REM fazo spanja dosežejo le pri spanju leže, z glavo na tleh, v lateralnem položaju. Raziskave kažejo, da se konji raje uležejo na globlji nastilj kot na samo travo ali v dnevno očiščenem boksu. Manjša količina nastilja zaradi varčevanja lahko vpliva na dolžino ležanja konja, s tem pa tudi na njegovo vedenje in posledično na zdarvje.

 

Vir: Sara Grahelj, Revija o konjih, februar 2020.